Söke HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN: 0(256) 518 9491

Kent Konseyi Nedir

- +

KENT KONSEYİ NEDİR?

Kent Konseyi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesine göre oluşturulmuş yapılardır. İlgili kanun maddesi şu şekildedir:

               “Madde 76 – Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

                Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

                Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 08.10.2016 tarih ve 26313 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan; 06.06.2009 tarih ve 27250 sayı ile revize edilen Kent Konseyi Yönetmeliği ile de çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. İlgili yönetmelikte Kent Konseyi şu şekilde açıklanmaktadır:

          “ Madde 4 –

  1. b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını, ifade eder”