Söke HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN: 0(256) 518 9491

Kadın Meclisi

- +

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi çalışmalarını 2007 yılından buyana sürdürmektedir. Kadın Meclisi “Türk Kadınına sosyal alanda birçok haklar sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda; Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla; Sökeli kadınların; kent yönetimine aktif olarak katılıp kendileri ve kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol almalarını sağlamak, Kadınların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak, Kadınları, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek, Kadınların, toplumsal yaşamın; üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak, Kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar oluşturmalarını sağlamak, Kentsel yaşama katılmalarını sağlamak, Kente ait olma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak, Söke kenti için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak, Kadın Meclisi’ni ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek, Kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek, Kadınların kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Kent Konseyi Üyelik Formu